Wayanad News

Wayanad

കുടുംബശ്രീ ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും കയർ, കശുവണ്ടി, കരകൗശല ഉത്പന്നങ്ങളുടെയും വിപണനത്തിന് സ്റ്റോറുകൾ തുടങ്ങുന്നു.

February 9, 2021

Wayanad

രാസ-ജൈവ വളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും ചില്ലറ വിൽപ്പന ഡിപ്പോ തുടങ്ങി.

January 7, 2021